• INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

 

Web: https://green-pvc.com
Titular: GREEN PVC 2010 SL, (en endavant GREEN PVC)
Domicili: C/. Trens Petits, 5-7 Pol. Industrial Mas Xirgu, 17005 GIRONA (ESPANYA)
C.I.F:  B55065452
Telèfon: +34 972 47 67 73
Correu electrònic: green@green-pvc.com
Dades registrals T 2768 , F 60, S 8, HGI 49427, I/A 1 ( 2.03.10)

 

 • CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la web d’GREEN PVC  la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa la present clàusula. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i / o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la web.

 

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d’GREEN PVC de tercers llicenciadors. No es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, de la web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GREEN PVC tercers llicenciadors, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT

GREEN PVC compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i / o qualsevol dels serveis oferts per GREEN PVC, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. GREEN PVC  controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

 

 • QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

GREEN PVC. Les nostres dades es troben a la part superior d’aquest avís legal.

Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.

Si ens dona el seu consentiment també podem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre productes, serveis o activitats.

 

 • Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui seguir rebent informació.

 

– Què legitimació tenim per poder tractar les seves dades?

 1. La base legal per al tractament de les seves dades són els consentiments que ens doni.

(Menors de 14 anys) S’entén que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el / la representant legal haurà d’informar-ho quan sigui possible.

 1. Compliment amb les lleis aplicables o execució d’un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per complir les nostres obligacions en virtut d’un contracte a el qual està subjecte.

 

– A qui comunicarem les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.

 

– Quins drets té l’usuari i com exercir?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • També tenen dret a retirar el consentiment prestat anteriorment.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van demanar .
 • En determinades circumstàncies les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el / la interessat / a podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els / les interessats / des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen a el principi de el present Avís Legal.

 

– Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada, qui garanteix que les dades facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

– Quines dades tractem?

Les dades que tractem oscil·len entre les següents categories:

 • Dades de caràcter d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitats, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

– Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Podem processar les seves dades personals per a les finalitats següents:

Prestar els serveis contractats.

 • Facilitar els productes adquirits.
 • Respondre a les seves sol·licituds d’informació, productes o serveis
 • On tenim obligacions legals, processar les dades personals
 • Contractar personal
 • Planificar i desenvolupar aspectes organitzatius (com ara comunicacions internes, pressupostos, administració i gestió de projectes);
 • Proporcionar accés als nostres recursos
 • Processar pagaments
 • Administrar el lloc web
 • Per a qualsevol fi addicional en el qual se’ns requereixi notificar i obtenir el seu consentiment, inclosos els caps exigits per la legislació local, obtindrem el seu consentiment abans de processar les seves dades personals per a aquests fins.

 

 • QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 de l’RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc de el tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de les dades a el personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

 • EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

GREEN PVC amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts de la web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. GREEN PVC serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per GREEN PVC un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 

 • POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

GREEN PVC compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. GREEN PVC, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

GREEN PVC compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients d’ GREEN PVC que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i GREEN PVC, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

 

 • CONDICIONS D’ÚS, JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes de el present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre GREEN PVC l’Usuari del Web i els seus serveis es regeixen pel que estableix la legislació espanyola.

 

 • POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades, GREEN PVC informa als usuaris (en endavant, «l’Usuari» o els «Usuaris» segons correspongui) que és titular dels perfils a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Youtube i Whatsapp sota la denominació GREEN PVC i que aquests han estat creats amb la finalitat principal de publicitar els productes i serveis oferts per GREEN PVC.

L’Usuari disposa d’un perfil en alguna de les Xarxes Socials esmentades i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GREEN PVC, mostrant interès en la informació que es publiciti a la Xarxa Social que correspongui. A l’unir-se a la pàgina de GREEN PVC, l’Usuari està donant el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil per part de GREEN PVC.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social (que es faciliten a la fi de la present política), així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Les dades de l’Usuari a la Xarxa Social seran tractades per GREEN PVC, únicament, dins de la pròpia Xarxa Social i en cap cas seran tractades per GREEN PVC fora d’ella.

L’Usuari té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació, davant GREEN PVC, dirigint-se a green@green-pvc.com escrit acompanyat de document acreditatiu d’identitat.

No obstant això, l’exercici dels drets anteriors vindrà definit per la pròpia funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris per part de GREEN PVC, podent exercitar els mateixos, únicament, en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GREEN PVC. Igualment, els Usuaris podran interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça C / Trens Petits 5-7, polígon industrial Mas Xirgu, 17005, Girona (Espanya) quan considerin que GREEN PVC ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades

GREEN PVC realitzarà les següents actuacions:

-Accés a la informació pública del perfil de l’Usuari.
-Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat a la Xarxa Social.

Publicacions

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de GREEN PVC, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , GREEN PVC es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

GREEN PVC no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat l’Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades per GREEN PVC, però sí romandran a la Xarxa Social.

Publicitat

GREEN PVC utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa de protecció de dades i de societat de la informació.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GREEN PVC perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de les següents RR SS:

• Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
• Youtube: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines
• Instragram: https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=es
• WhatsApp: https://www.whatsapp.com/privacy/?lang=es

Darrera actualització: octubre 2021