ELS CLIENTS DE GREEN PVC

En aquest apartat presentem un recull dels darrers projectes d’obres i reformes executats per GREEN PVC, tancaments de finestres, correderes, balconeres, mosquiteres, persianes, en PVC amb perfileria Kömmerling i en els nostres perfils d’alumini.

Tanmateix, hem volgut fer un petit espai per a les opinions d’alguns dels nostres clients sobre l’experiència GREEN perquè puguin valorar el tracte i assessorament rebut.