Com guanyar comoditat tèrmica a casa

La comoditat a casa és bàsica avui en dia. Mantenir l’escalfor a casa no és una missió fàcil. El fet de mantenir-la calenta sempre dependrà de les característiques subjectives de cada casa. Mai hi haurà una única solució que funcioni per a totes les llars per tenir millor aïllament tèrmic.

Primer de tot hem d’entendre que les condicions atmosfèriques mai seran les mateixes a un lloc o a un altre.

Per exemple: podem trobar una casa que estigui situada a la muntanya i que pateixi tant fred com humitat. Tanmateix podem trobar una casa al centre d’una ciutat a on tinguem una certa neutralitat tèrmica i molt poca humitat.

Abans de pensar com s’actuarà davant la situació que es presenta, sempre s’haurà d’intentar determinar les variables que fan que a casa teva hi faci fred.
Per tal de poder avaluar efectivament quin reforç li falta a la teva llar, primer has de ser capaç de poder entendre quins són els possibles problemes a posar-hi solució. Aquest concepte és molt complicat d’entendre, ja que hi ha molts matisos que la gent no veiem.

green pvc guanyar comoditatQuè és la comoditat tèrmica?

Coneixem com a comoditat tèrmica el fet que a dins de casa teva no sentis ni fred ni calor, és a dir que estiguis a la temperatura òptima i conseqüentment tinguis una sensació de temperatura neutra.

Tanmateix, cal saber que a dins d’una habitació sempre hi sol haver-hi diferents temperatures d’aire. Generalment tindrem temperatures més fredes sempre que ens acostem a l’exterior (finestres, portes o tancaments). I trobarem aires més calents sempre que ens acostem a llocs com radiadors, estufes, cuines, etc.

Quan aquestes dues corrents d’aire s’ajunten, creen una sensació molt desagradable en l’àmbit de comoditat tèrmica. Un clar exemple és que tinguis una habitació en la qual s’hi està més estona a 25 graus i un altre que està molt a prop de les parets exteriors de la casa que està a 15 graus.

La diferència entre els dos valors farà que tinguem una alta sensació d’incomoditat tèrmica i que per tant a vegades passem fred a casa i a vegades puguem passar massa calor.

Encara i que això passa molt sovint, no ens hem de tornar bojos pensant que no hi ha cap solució possible, perquè n’hi ha i més d’una.

Quines solucions hi ha?

Una de les possibles solucions, seria canviar en cas que tinguis Alumini, a material de PVC, ja que és un tipus de material que ens proporciona una major comoditat tèrmica en tenir una major eficiència en relació a l’energia.

Amb aquest procés podríem arribar a millorar una mica l’harmonia entre les diferents temperatures dins de casa. Però en cas que no sigui suficient, sempre podrem trobar altres remeis que ens puguin acabar d’ajudar a aconseguir la comoditat tèrmica.

La segona opció a tenir en compte si seguiu tenint la sensació de fred, és millorar la protecció que t’ofereixen les finestres a l’ambient de fora.

En el cas de voler-les millorar, sempre es pot pensar a canviar el vidre normal que ja es tenia per un vidre més preparat. Per exemple un vidre que genera baixes emissions energètiques o simplement un doble vidre, cosa que farà que les finestres no permetin al fred una entrada tan fàcil com tenien abans.

I si és el cas que es tinguin persianes instal·lades, també és prioritari saber si aquestes tenen alguna carència o simplement no estan ben instal·lades. Ja que és un altre lloc molt important per on es perd temperatura és aquest.

En definitiva, instal·lant uns bons tancaments que aïllin, hauria de donar-te una comoditat energètica molt superior a la que tenies abans.

DEMANA VALORACIÓ SENSE COMPROMÍS

ALTRES ARTICLES I NOVETATS

VEURE ALTRES ARTICLES