Procés de reciclatge del PVC

El procés de reciclatge del PVC es basa en diferents etapes. Avui en dia, el material de PVC és un dels polímers que més s’utilitza al món. Això és bàsicament degut a la seva gran versatilitat i dona com a resultat un ventall molt ampli a l’hora de gamma d’aplicacions industrials i tècniques.

Un dels beneficis del PVC és que es recicla completament, és a dir el 100% inclús els vidres i els ferratges.

01 Reciclat PVC - GREEN PVCPrimera Etapa: La recollida

Bàsicament, tots els tipus de material són recollits per les empreses extrusores per posteriorment set triturats.
Sempre s’ha de distingir entre els retalls dels perfils relacionats al procés de fabricació d’aquests. A part amb relació a finestres s’ha de distingir la «post fabricació».

Segona Etapa: El transport

Els materials que s’han recollit per tal de triturar posteriorment seran transportats a la planta de reciclatge, essent classificats i posteriorment processats.

Tercera Etapa: La trituració

Aquests materials que es recullen i es classifiquen són processats en els diferents molins especialitzats en la posterior trituració. Aquest procés permet una separació més senzilla.

Quarta Etapa: La separació

En aquesta fase, es passa per una fase d’imantació per tal de poder separar les diferents fraccions. Sempre hem de diferenciar els materials que provenen del metall i per altra banda el PVC amb les juntes i el vidre incorporats.
També existeix un sistema de separació intensiu el qual ens diferenciarà el PVC blanc del de color.

Cinquena Etapa: La granulació

Mitjançant una tecnologia especialitzada d’alta especificació es procedirà a granular el PVC amb un nivell de puresa molt alt. Això permet que es pugui reutilitzar.
Existeixen altres utilitats pel PVC obtingut del reciclat. Un dels seus usos pot arribar a ser un segon ús industrial  com: perfils de diferents tipus, soles pel calçat, mobiliari, paviments, juntes, entre molts altres.

Cal destacar que a dia d’avui trobem al voltant, inclús més de trenta plantes de reciclatge a tot Espanya.

00 Reciclat PVC - GREEN PVC

Si vols veure algun dels nostres projectes i productes de PVC reciclat, et convidem a visitar el nostre Instagram.

CONSULTA ELS NOSTRES PRODUCTES DE PVC

ALTRES ARTICLES I NOVETATS

VEURE ALTRES ARTICLES