Consells per aconseguir millorar l’estalvi energetic a casa

En aquest article volem donar-vos alguns consells per aconseguir estalvi energetic i afavorir al medi ambient i per tal de no consumir de forma abusiva.

El consum energètic excessiu és un mal costum. Avui en dia, moltíssims productes i empreses tracten de reduir aquest exagerat nivell de consum energètic de diferents maneres.

Una part primordial, per tal de no gastar més del necessari, és aprofitar tres factors: l’aïllament, els tancaments i la ventilació.

Estalvi energetic GREEN 01Aïllament:
Els sistemes d’aïllament tèrmic, ja sigui de finestres, portes, terrasses… pot arribar a generar un estalvi bastant important en relació a l’energia que consumeixes.
Aquests sistemes d’aïllament et permeten conservar la calor de la calefacció i per tant ajuden moltíssim al confort tèrmic.
A conseqüència d’això podem dir que la nostra necessitat per estar calents estarà satisfeta més ràpidament amb un bon aïllament, a l’hora de reduir els costos energètics al final del mes.

Els tancaments:
La solució de portes i finestres juguen un rol molt significatiu en el consum d’energia tèrmica, ja que també comptem amb els dobles vidres.
Necessitem controlar les entrades i sortides d’aire, com a més control, millor.
En aquest aspecte, és possible adquirir millores en l’hermeticitat de la porta depenent majoritàriament del material que hi posem.

La ventilació:
Ventilar la casa és una tasca molt necessària per a renovar l’aire que aquesta conté. A més es redueix el risc d’humitat tant com el seu nivell de concentració a l’aire.
Si nosaltres ventilem com és degut, perdem el risc de condensació associat a la mateixa humitat. No cal mencionar que com més bon temps faci, òbviament millor serà per ventilar i més humitat treure’m de casa.

Amb aquests consells aconseguireu reduir en gran mesura el consum energètic excessiu a la vostra llar.

CONSULTA ELS NOSTRES TANCAMENTS

ALTRES ARTICLES I NOVETATS

VEURE ALTRES ARTICLES